top of page
検索

4つの鍵を持ち歩く


Maitree karuna mudita upekshaanaam sukha dukha

punya apunya vishayaanaam bhaavanaataha chitta prasaadanam


他の幸福を喜び(慈)=友愛

不幸を憐れみ(悲)=憐憫

他の有特を欣び(喜)=欣喜

不徳を捨てる(捨)=捨離

by Patanjali Yoga sutra 1章33

人生における大きな鍵となって

深い幸福が現れる。Comments


bottom of page